GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

Oferta

Oferta
Stowarzyszenie „POMOST” oferuje
Wykłady

 

Każdego miesiąca Stowarzyszenie „POMOST” organizuje otwarte nieodpłatne spotkania i wykłady dla osób zainteresowanych tematyką nadpobudliwości psychoruchowej (m.in. rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów, studentów). W ramach spotkań staramy się jak najszerzej prezentować sytuację dziecka z ADHD, dodatkowe zaburzenia, które mogą współtowarzyszyć nadpobudliwości oraz różnorodne metody pracy z naszymi podopiecznymi.
Spotkania odbywają się w każdą czwartą środę miesiąca w godzinach od 18.00 – 20.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/ 31.
DZIAŁALNOŚĆ TA AKTUALNIE ZOSTAŁA ZAWIESZONA
Dotychczas odbyły się następujące wykłady:
  • 2002 rok:
„Kinezjologia edukacyjna „ – p. Wanda Miler – 19.04.2002 r.
„Candida albikans przyczyną wielu zachowań autystycznych „ – mgr Ewa Szmytkowska, KTA Oddział Gdańsk – 26.04.2002 r.
„Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – metody behawioralne” – mgr Joanna Chromik, psycholog – 10.05.2002 r.
„Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole” – dr Jolanta Dyrda, Zakład Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UG 14.06.2002 r
„Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu” – mgr Iwona Turbiarz – 23.10.2002 r.
„Leczenie farmakologiczne jako jeden z kierunków oddziaływań zmniejszających objawy nadpobudliwości” – dr Jolanta Wierzba, AM Gdańsk oraz „Indywidualizacja pracy w szkole z dzieckiem nadpobudliwym” – dr Jolanta Dyrda, Zakład Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UG – 27.11.2002r.
  • 2003 rok:

„Rola konsekwencji w pracy z dzieckiem nadpobudliwym” – mgr Iwona Turbiarz, nauczyciel – 22.01.2003 r.
„Kinezjologia Edukacyjna dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową cz. I – Podstawy teoretyczne” – p. Wanda Miler – 23.04.2003 r.
„Kinezjologia Edukacyjna dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową cz. II – Ćwiczenia” – p. Wanda Miler – 28.05.2003 r.
„Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz model pomocy dziecku i rodzinie – spotkanie dla dyrektorów PPP” – mgr Joanna Chromik, psycholog – 29.05.2003 r.
„Sztuka chwalenia” – mgr Joanna Chromik, psycholog – 25.06.2003 r.
„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” – dr Artur Kołakowski, dr Agnieszka Pisula, Zakład Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie – 28.06.2003 r.
„Zaburzenia zachowania u dzieci z ADHD” – mgr Joanna Chromik, psycholog – 24.09.2003 r.
„Współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami” – mgr Justyna Zacharewicz, psycholog – 22.10.2003 r.
„Integracja sensoryczna – podstawy teoretyczne i możliwości zastosowania w przypadku dzieci z nadpobudliwością psychoruchową” – mgr Iwona Zygmunt, psycholog z OWI w Gdańsku – 26.11.2003 r.
  • 2004 rok:

„Wpływ strategii pamięciowych na procesy uczenia się”– mgr Justyna Zacharewicz, psycholog – 28.01.2004 r.
„Doświadczenia terapeuty dzieci z nadpobudliwością psychoruchową na podstawie zajęć terapeutycznych prowadzonych w Stowarzyszeniu POMOST i relacja rodzica” – mgr Małgorzata Syczyło, pedagog specjalny, mgr Iwona Turbiarz, nauczyciel – 25.02.2004 r.
„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wieku gimnazjalnego i okresu dorastania”– dr Artur Kołakowski, Zakład Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie – 22.03.2004 r
„Rzeczywistość szkolna dziecka nadpobudliwego” – dr Jolanta Dyrda, Zakład Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UG – 24.03.2004 r.
„Wychowanie fizyczne przyjazne każdemu dziecku” – mgr Witold Szabowski, nauczyciel – 28.04.2004 r.
„Odyseja umysłów” – mgr Adam Rusiłowski – 24.05.2004 r.
„Zaburzenia zachowania u dzieci z ADHD” – dr Artur Kołakowski, Zakład Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie – 31.05.2004 r.
„Czy płeć i wiek różnicują objawy ADHD?” – mgr Małgorzata Hebel, psycholog – 27.10.2004 r.
„Jaś Wędrowniczek. Program socjoterapeutyczny z elementami zajęć terenowych dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej” – mgr Beata Dalmata, pedagog ze Słupska – 24.11.2004 r.
  • 2005 rok:

„Program pracy indywidualnej z dzieckiem z ADHD oraz specyficznymi trudnościami szkolnymi – doświadczenia nauczyciela i pedagoga szkolnego” – p. Maria Kapica i p. Wioletta Piątkowska – 26.01.2005 r.
„Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole” – omówienie wyników badań zawartych w pracy licencjackiej p. Agaty Kowalskiej – 23.02.2005 r.
„Dziecko z ADHD w szkole” – przedstawienie pracy licencjackiej przez autorkę p. Stefanię Pranszke, nauczycielkę jednej z Gdyńskich szkół – 23.03.2005 r.
„Zaburzenia mowy u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową „ dr Ewa Czaplewska – psycholog, pedagog, logopeda z UG – 27.04.2005 r.
„EEG BIOFEEDBACK jako metoda wspomagająca w terapii ADHD i innych dysfunkcji (np. dysleksji, autyzmu)” – prelegent p. Alicja Jakusz – 22.06.2005 r.
„Akceptacja wszystkich uczuć – dużo mniej problemów” – prelegent, artysta plastyk Wojciech Kołyszko – 28.09.2005 r.
„Trening zastępowania agresji jako jedna z metod pracy z dzieckiem z ADHD” mgr Joanna Chromik – Kovaćs, psycholog – 26.10.2005 r.
„Techniki dramy i teatru zwiększające koncentrację i współpracę w grupie” – prowadzący prezentację multimedialną – p. Adam Jagiełło – Rusiłowski w siedzibie „Wybrzeżaka” na dworcu podmiejskim w Gdyni – 23.11.2005 r.
  • 2006 rok:

„Jak wspierać dziecko z ADHD – cz. I” – p. Wanda Miler – 25.01.2006 r.
„Jak wspierać dziecko z ADHD – cz.II” – p. Wanda Miler – 22.02.2006 r.
„Poradnie psychologiczno-pedegogoczne – prawa uczniów, rodziców, nauczycieli” – mgr Małgorzata Hebel, psycholog – 22.03.2006 r.
„Specyficzne potrzeby edukacyjne dziecka z ADHD” – mgr Joanna Chromik-Kovacs, psycholog – spotkanie w obecności wiceprezydenta Gdyni Pani Ewy Łowkiel oraz przedstawiciela Wydziału Edukacji UM Gdyni Pani Krystyny Przyborowskiej – 26.04.2006 r.
„Rozwój społeczny dzieci z nadpobudliwością psychoruchową” – dr Jolanta Dyrda, Zakład Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UG – 24.05.2006 r.
–  „Refleksoterapia – wpływ metody na zdrowie ciała, umysłu i ducha „ – Elżbieta Capierzyńska, 27.09.2006 r.
„Kwasy tłuszczowe, mózg i specyficzne trudności w uczeniu się. Fakty. Dowody. Korzyści.” – Katarzyna Marczyk Qpharma, 25.10.2006 r.
–  Spotkanie pokonferencyjne „Zrozumieć dziecko z ADHD” – prowadzenie Maria Knyżewska – Gulińska, 22.11.2006 r.
  • 2007 rok:
– „Kinezjologia edukacyjna metodą wspomagającą terapię dziecka z nadpobudliwością psychoruchową” – poprowadziła w formie warsztatów mgr Maria Sikorska, pedagog z SP Nr.39 w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Kinezjologów – 28.03.2007 r.
– „Jak rozwijać sferę emocjonalną u dzieci i uczyć je radzenia sobie z trudnymi emocjami. Praktyczne strategie do stosowania w domu i w szkole” – prowadzący mgr Joanna Chromik-Kovaćs – 25.04.2007 r.
– „Jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami” – prelegent mgr Aleksandra Wojciechowska, pedagog-terapeuta – 27.06.2007 r.
– Przedstawienie wywiadu udzielonego Radiu Gdańsk oraz reportażu powstałego podczas festynu na Grodzisku w związku z Ogólnopolskim Dniem Solidarności Społecznej pod nazwą „ADHD – nie jesteś sam” – prowadzenie mgr Izabela Banaszczyk – 26.09.2007
– „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące – proces diagnostyczny” – prelegent dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychiatra z Centrum Diagnozy i Terapii ADHD – 28.11.2007
  • 2008 rok:
„Całościowy model pracy z dzieckiem z ADHD oraz zaburzeniami współwystępującymi” – mgr Aleksandra Wojciechowska, pedagog, terapeuta – 23.01.2008 r.
– „Jak skutecznie wydawać polecenia? ” – mgr Iwona Nitka, nauczyciel – 27.02.2008 r.
– „Pochwała jako podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem nadpobudliwym” –
mgr Aleksandra Wojciechowska, pedagog, terapeuta – 26.03.2008 r.
– „Konstruowanie zasad i konsekwencji w pracy z dzieckiem nadpobudliwym” – mgr Maja Kalinowska, psycholog, nauczyciel – 23.04.2008 r.
– „Systemy punktowe i ich zastosowanie w przypadku dziecka z ADHD w domu” – mgr Katarzyna Wiśniewska, psycholog – 28.05.2008 r.
– „Systemy punktowe – jak motywować dziecko do pracy w szkole” – mgr Marta Malewicz, psycholog – 22.10.2008 r.
– „Całościowy model pracy z dzieckiem z ADHD oraz zaburzeniami współwystępującymi”
  • 2009 rok:
„Zaburzenia współwystępujące z ADHD: zachowania opozycyjno – buntownicze i ciężkie zaburzenia zachowania” – mgr Marta Malewicz, psycholog – 18.02.2009 r.
„ADHD z perspektywy rodzica” – p. Katarzyna Arułkiewicz, matka dziecka z ADHD – 25.03.2009 r.
„Możliwości pomocy rodzinom dzieci z ADHD” – p. Katarzyna Arułkiewicz, matka dziecka z ADHD – 22.04.2009 r.
„Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera” – mgr Marta Malewicz, psycholog – 27.05.2009 r.
„Zespół Aspergera z perspektywy rodzica” –  p. Agnieszka Borkowska, matka dziecka z ZA – 23.09.2009 r.
„Tiki i zespół Tourette’a. Jak radzić sobie z dzieckiem w domu i w szkole?” –  mgr Joanna Chromik – Kovacs, psycholog – 28.10.2009 r.
  • 2010 rok:
„Współpraca pomiędzy szkołą a rodziną dziecka z ADHD podstawą jego lepszego funkcjonowania” – mgr Maja Kalinowska, psycholog i pedagog, zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2009 – 22.09.2010 r.
Konsultacje informacyjne
Od momentu powstania Stowarzyszenia „POMOST” co tydzień prowadzone były dwugodzinne bezpłatne konsultacje informacyjne. Podczas konsultacji można było uzyskać informację dotyczącą aktualnej działalności „POMOST” – u i możliwości pomocy w ramach Stowarzyszenia, szeroko pojętych możliwości pomocy dziecku z ADHD poza naszym Stowarzyszeniem,  dokonać zapisu na zajęcia terapeutyczne, warsztatowe i inne lub wpisu do Stowarzyszenia.
Konsultacje prowadzone były przez p. Marię Knyżewską – Gulińską do 2008 r. Aktualnie ze wzgęedów organizacyjnych konsultacje te zostały zawieszone i nie odbywają się.
Terapia grupowa dla dzieci
Od września 2002 roku Stowarzyszenie „POMOST” prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ADHD i objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
Terapia prowadzona jest w oparciu o:
– autorski program czerpiący z Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, gier i zabaw interakcyjnych K. Vopel’a, programu korekcji zachowań dzieci z nadpobudliwością psychoruchową Potempskiej oraz technik socjoterapeutycznych
– własny wypracowany system motywacyjny
Cykl terapeutyczny trwa minimum 8 miesięcy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5 godziny w następujących grupach wiekowych:
5 – 7 lat
8 – 10 lat
11 – 12 lat
13 – 15 lat
Główne cele terapii:
– poprawa funkcjonowania społecznego dziecka
– poprawa funkcjonowania emocjonalnego
– poprawa funkcjonowania intelektualnego
Do szczegółowych celów terapii należą m.in.:
– możliwość odreagowywania napięć i emocji
– uczenie kontrolowania impulsów i przekształcanie ich w zachowania społecznie aprobowane
– zmniejszenie ilości zachowań o charakterze agresji i autoagresji
– kierowanie nadmiernej aktywności dzieci na twórcze tory,
– uczenie konstruktywnego działania
– kształtowanie lub rozwijanie umiejętności korzystania z różnych form czasu wolnego
– kształtowanie lub rozwijanie umiejętności współpracy grupowej
– kształtowanie lub rozwijanie zdolności planowania i podejmowania decyzji
– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi.
Nasze dzieci o terapii:
– „Chyba jednak chciałbym mieć dalej ADHD, bo jakbym już nie miał to nie mógłbym chodzić na terapię”
– „Tu są moi najlepsi kumple, najukochańsi koledzy” (po czym wszystkie dzieci spontanicznie ściskają się z radością)
– „Jest berek z piłką i rysowanie”
– „Na zajęciach jest fajnie, możemy się bawić, pośmiać. Możemy wyjść na dwór, kiedy pani nam pozwoli. Możemy sobie pogadać, pograć czasami piłką. Wiele osób jest fajnych.’
– „Tu jest kultura osobista”
– „Zajęcia mogą uspokajać i wyluzować”
– „Można mieć tu własne zdanie”
– „Można zostać przez chwilę nauczycielem jak się przygotowuje własne zadanie”
– „Na zajęciach można się dowiedzieć o życiu innych”
Aktualnie zajęcia terapeutyczne realizowane są w GDYNI i w GDAŃSKU w ramach projektów:
– „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD” – projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdyni dla mieszkańców Gdyni
Obozy terapeutyczne
Od momentu powstania Stowarzyszenia „POMOST” już czterokrotnie zorganizowaliśmy wyjazdy wakacyjne dla naszych podopiecznych. Każdy z obozów stał się niezapomnianym przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników oraz wolontariuszy uczestniczących w wyjeździe.
Nasze obozy przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich potrzeb dzieci z ADHD. Wyjeżdżamy w sprawdzone miejsca, znajdujące się na terenie województwa pomorskiego, pięknie zlokalizowane, gdzie zapewnione są odpowiednie warunki bytowe, żywieniowe i sanitarne.
Podczas obozu terapeutycznego odbywa się szereg szczegółowo zaplanowanych zajęć, między innymi:
– zajęcia terapeutyczne
– zajęcia survivalowe
– hipoterapia
– lepienie z gliny
– warsztaty papiernicze
– warsztaty muzyczne
– warsztaty teatralne
Ideą naczelną naszych obozów jest podsumowanie całorocznych zajęć terapeutycznych, danie możliwości ich uczestnikom wykorzystania nabytych podczas terapii umiejętności w warunkach naturalnych oraz pogłębienia nawiązanych znajomości i przyjaźni podczas wspólnych wakacji.
Każdemu z dzieci – uczestników obozu – towarzyszy wolontariusz, którym może być w szczególności student lub absolwent psychologii, pedagogiki, medycyny bądź innych kierunków pokrewnych, przeszkolony dodatkowo przez specjalistów Stowarzyszenia. Wolontariusz jest dla dziecka swego rodzaju „aniołem stróżem”, który wspomaga je w ciągu całego dnia w dostosowaniu się do obowiązujących zasad, wykonywaniu na czas codziennych obowiązków, rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
Warsztaty dla rodziców
Od stycznia 2003 roku w Stowarzyszeniu „POMOST” prowadzone są warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Stworzyliśmy własny program zajęć w oparciu przede wszystkim o podstawowe metody pracy i postępowania z dzieckiem z ADHD, równocześnie uwzględniając elementy „tradycyjnej” Szkoły dla Rodziców.
Warsztaty pełnią funkcję edukacyjno – wspierającą. Podczas zajęć rodzice aby lepiej zrozumieć swoje dziecko zapoznają się ze specyfiką zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz możliwymi zaburzeniami współwystępującymi, poznają ogólne zasady postępowania z dzieckiem z ADHD oraz konkretne sposoby radzenia sobie w codziennych sytuacjach, w sytuacjach konfliktowych, uczestnicy spotkań dzielą się także miedzy sobą własnymi sprawdzonymi metodami postępowania. Ważną częścią spotkań jest ta, która dotyczy radzenia sobie z własnymi emocjami. Równie oczekiwane przez samych rodziców są tematy dotyczące współpracy z nauczycielami, szkołą oraz innymi instytucjami.
Zajęcia prowadzone są 1 x w tygodniu i trwają 1,5 h, zwykle odbywają się w tym samym czasie, gdy dzieci mają swoje spotkania terapeutyczne.
Cykl zajęć trwa 4 miesiące lub 8 miesięcy.
Istnieje możliwość organizacji warsztatów weekendowych.
Aktualnie warsztaty realizowane są w GDYNI w ramach projektu:
– „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD” – projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdyni dla mieszkańców Gdyni
Warsztaty dla nauczycieli
Od września 2006 roku, w odpowiedzi na pojawiające się licznie zapotrzebowanie, planujemy wdrożyć w życie program warsztatów dla nauczycieli mających w swojej grupie bądź klasie dziecko z ADHD lub objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
W ramach planowanych zajęć zamierzamy podczas cotygodniowych 1,5 – godzinnych spotkań przybliżyć nauczycielom specyfikę funkcjonowania dziecka z zespołem nadpobudliwości, specyfikę zaburzeń współtowarzyszących, sytuację formalną i prawną naszych dzieci oraz możliwe rozwiązania systemowe, ogólne zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym w klasie, wypracowywać sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach oraz z zachowaniami trudnymi a także śledzić ich wdrażanie w życie i w miarę potrzeb modyfikować. Planujemy również szereg spotkań poświęconych współpracy z rodzicami dziecka z ADHD, rodzicami pozostałych dzieci w klasie oraz pracy z klasą, do której uczęszcza uczeń nadpobudliwy.
Zajęcia prowadzone będą 1 x w tygodniu po 1,5 h.
Cykl zajęć trwać będzie 4 miesiące lub 8 miesięcy.
Konsultacje indywidualne
Konsultacje indywidualne aktualnie odbywają się w Gdyni, przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul. Halicka 8 w ramach „Programu pomocy rodzinom dzieci z ADHD”  dofinansowywanego przez Urząd Miasta Gdyni. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Gdyni.
Realizuje je psycholog mgr Justyna Zdrojewska , tel.  0/ 606-721-040
Szkolenia rad pedagogicznych
Od początku powstania Stowarzyszenia prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół w miarę zgłaszania potrzeb przez poszczególne placówki. Istnieje możliwość przeprowadzenia wykładów i/ lub warsztatów o tematyce dostosowanej do potrzeb danej placówki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, pod nr 509 073 743 lub 506 514 183