GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

Realizowane programy

Zrealizowane programy

Realizacja projektu „Możesz żyć z nami”:
– rok 2002: dotacja z budżetu Miasta Gdyni, dotacja Wojewody Pomorskiego
– rok 2003: dotacja z budżetu Miasta Gdyni, dotacja z budżetu Miasta Gdańska
– rok 2004: dotacja z budżetu Miasta Gdyni
– rok 2006: dotacja z budżetu Miasta Gdańska

Realizacja projektu „Wszechstronna terapia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”
– rok 2003: środki z Fundacji „Porozumienie bez barier” J. Kwaśniewskiej

Realizacja zadania „Obóz terapeutyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”
– rok 2003: dotacja z Pomorskiego Kuratorium Oświaty
– rok 2004: dotacja z Pomorskiego Kuratorium Oświaty, dotacja z budżetu Miasta Gdyni
– rok 2005: dotacja z budżetu Miasta Gdańska
– rok 2006: wspierany przez Fundację POLSAT
– rok 2008: dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO

Realizacja zadania „Szkolenie: Pomoc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową”:
– rok 2003: dofinansowanie z budżetu Miasta Gdyni

Realizacja zadania „Wspieranie rodzin dzieci z ADHD”:
– rok 2003: dotacja z budżetu Miasta Gdyni
– rok 2004: dotacja z budżetu Miasta Gdyni

Realizacja zadania: Konferencja „Zrozumieć dziecko z ADHD”
– rok 2006: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Realizacja zadania „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD”:
– rok 2006: dotacja z Urzędu Miasta Gdyni, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dotacja z MOPS w Gdańsku
– rok 2007: dotacja z MOPS w Gdańsku,dotacja Miasta Gdyni
– rok 2008: dotacja z Urzędu Miasta Gdyni
– rok 2009: dotacja z Urzędu Miasta Gdyni
– rok 2010: dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

– rok 2011: dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

Realizacja zadania „System pomocy rodzinom dzieci z ADHD”:
– rok 2007: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
– rok 2007: dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO
– rok 2008: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
– rok 2009: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Realizacja zadania „Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”
– rok 2009/ 2010: dotacja z Fundacji PZU

Realizacja zadania: Konferencja „Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły – współpraca pomiędzy szkołą a rodziną dziecka z ADHD podstawą jego lepszego funkcjonowania”
– rok 2010: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Realizacja zadania: „Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”

– rok 2011/2012:  dotacja z MPiPS w ramach PO FIO

– rok 2012/2012:  dotacja z MPiPS w ramach PO FIO

 

Realizacja zadania „Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom”:

– rok 2012 – dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

– rok 2013 – dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

– rok 2014 – dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

– rok 2015 – dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

 

Realizacja zadania: „Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom – profilaktyka uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”

– rok 2012/2013  dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego

– rok 2014 – dotacja z  Samorządu Województwa Pomorskiego

 

Aktualnie realizowane programy

Realizacja zadania: „Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom” – dotacja z Urzędu Miasta Gdyni

Realizacja zadania: „Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom – profilaktyka uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi” – dotacja z Województwa Pomorskiego