GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Założenia i cele Stowarzyszenia ” POMOST”

W kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców powstało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom  „Pomost „. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD, pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych.

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez:

  • prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną dzieci z nadpobudliwością
  • dążenie do uzyskania przywilejów przez dzieci z nadpobudliwością
  • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form terapii pomocy dzieciom
  • prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców organizowanie poradnictwa
  • reprezentowanie i obronę interesów rodziców oraz dzieci w relacji z instytucjami państwowymi
  • organizowanie szkoleń dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów
  • działalność informacyjną działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości
  • pozyskanie środków finansowych współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką

Na świecie, zarówno dzieci jak i ich rodzice, obejmowane są specjalistyczną pomocą medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Sytuacja dzieci nadpobudliwych i ich rodzin w Polsce jest niezwykle trudna. Wiedza na temat ADHD wciąż jest zbyt mało rozpowszechniana. Diagnozy stawiane są zazwyczaj późno lub błędnie. Dzieci niechętnie przyjmowane są do przedszkoli i szkół, często zmuszane są do realizacji obowiązku szkolnego w trybie indywidualnym. Rodzice są odtrąceni przez otoczenie, pozbawieni wsparcia, a często i rzetelnej informacji na temat trudności ich dziecka.

Brak wiedzy i kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie może w późniejszym okresie jego życia powodować kolejne trudności.